GEZOCHT medewerker NVTG 9 uur/week: Secretariële ondersteuner van het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT)

Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT)

Part time
Posted 2 months ago

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde & Internationale Gezondheidszorg (NVTG) wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en gezondheidszorg wereldwijd door te fungeren als platform voor professionals, door wetenschap en onderwijs te bevorderen en door pleitbezorging. We verenigen global health professionals en zijn een vereniging met een divers ledenbestand.

Het CIGT is het Concilium van de NVTG en monitort de kwaliteit van de opleiding tot arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Dit in nauwe samenspraak met het Opleidingsinstuut Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (OIGT) en de NVTG. Het CIGT heeft een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter en secretaris en telt 9 leden. Dit zijn allen vrijwilligers. Het CIGT vergadert twee keer per jaar en organiseert twee keer per jaar een opleidersvergadering.

We zoeken:

Iemand die zelfstandig kan werken, van organiseren houdt en goed de Nederlandse taal beheerst. Bij voorkeur heb je affiniteit met de missie en visie van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde & Internationale Gezondheidszorg.

Takenpakket:

Voorbereiden vergaderingen met DB, versturen van agenda’s en documenten voor vergaderingen, notuleren, reservering vergaderruimte, verzamelen en archiveren van de leerwerkplannen, communicatie en overleg met het OIGT. Aanstelling is voor 4 uur per week. Je werkt thuis aangezien de NVTG geen kantoor heeft.

Eindredacteur voor verenigingsblad MTb

MTb is het vakblad voor medici, para-medici, sociale wetenschappers en onderzoekers die werkzaam zijn op het terrein van de Global Health. Het verschijnt vier keer per jaar. Er wordt gewerkt met themanummers. De taal van het blad is Engels. De Redactiereaad bestaat uit 7 leden inclusief en wordt geleid door de hoofdredacteur. De meesten zijn vrijwilligers. De Redactieraad is inhoudelijk onafhankelijk van het NVTG bestuur.

We zoeken:

Een zelfstandig werkende eindredacteur die het Nederlands en Engels goed beheerst (er is een aparte Engelse taal editor). Ervaring met (eind)redactiewerk strekt tot aanbeveling. Bij voorkeur heb je affiniteit met de missie en visie van de NVTG en de doelgroep.

Takenpakket

– Het toezien op een zo efficiënt mogelijk productieproces en signaleren van ‘hiccups’
– Het screenen val elk artikel op volledigheid en tekstuele correctheid
– Secretariële ondersteuning van de Redactieraad (vergaderingen organiseren: jaarplanning,
agenda, locatie, uitnodigingen, verslaglegging)

Aantal uren: 5 uur per week. Je werkt thuis aangezien de Redactieraad geen eigen kantoor heeft.  Heb je interesse in bovenstaand totaalpakket aan werkzaamheded: neem contact op met Marieke Lagro, secretaris NVTG middels info@nvtg.org

Share this:

Job Features

Job CategorySecretariële ondersteuner