Remembering Aagje Papineau Salm

Posted by Victory on February 3, 2022 at 11:41 amTot ons verdriet bereikte ons het bericht dat Aagje Papineau Salm is overleden. Wij wensen haar familie en geliefden veel sterkte met dit verlies. Als beleidsmedewerker gezondheid en later hoofd DSI bij het Ministerie van Buitenlandse zaken werkte ze nauw samen met het KIT op het gebied van Health Systems Strengthening, HIV/AIDS en Seksuele, Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR). Aagje zette zich in om SRGR op de agenda te krijgen zowel in Nederland als ook internationaal. Zij benadrukte oa het belang van toegang voor vrouwen tot onderwijs en anticonceptie. Zij was inhoudelijk en strategisch een zeer gewaardeerde collega die vernieuwing mogelijk maakte en veel kennis van zaken had. Vanuit haar eigen ervaring bracht ze ook het perspectief van gezondheidszorg systemen in. 

Ze was heel benaderbaar en pragmatisch in het vinden van oplossingen en had daarbij altijd het belang van de armsten voor ogen. Aagje stond aan de wieg van Share-Net, een platform voor Nederlandse organisaties werkzaam in midden- en lage inkomenslanden om kennis en ervaringen op het gebied van SRGR en HIV/AIDS te delen. Zij was actief betrokken bij Share-Net en was na haar pensioen een aantal jaren voorzitter van Share-Net. Aagje werkte met passie om ongelijkheid in de armste landen te veranderen met name op het gebied van SRHR en HIV/AIDS. Zij streed om positie van vrouwen en medewerkers in de zorg te verbeteren. 

Ze zal door velen gemist worden.

Share this:

Related posts